Dodaj do ulubionych Mapa strony
FIRMY POLECANE

TANIE APARTAMENTY W MIKOŁOWIE SPRZEDAWANE przez firmę euroczit

Zabawki

DMUCHAŃCE zjeżdżalnia spiderman

Dmuchańce zjeżdżalnia spiderman 1

Warunki wynajmu urządzeń rozrywkowych takich jak bungy, eurojump, dmuchańce , tor przeszkód , zabawki dla dzieci, zjeżdżalnie dmuchane, zjezdzalnie dmuchane, dmuchance
WARUNKI WYNAJMU

URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH TAKICH JAK:
DMUCHAŃCE, EUROBUNGY, ZJEŻDŻALNIE, BYKI, TORY PRZESZKÓD.


1.Warunki wynajmu
- warunkiem realizacji zamówienia jest wpłata zadatku w wysokości 50%
wartości brutto. Przedmiotowa zaliczka jest gwarantem zrealizowania
zamówienia w terminie, reszta kwoty przed rozpoczęciem imprezy.
- anulowanie zadatku na 14 dni przed terminem oznacza, że zadatek
pozostaje
bez zwrotny w firmie EUROCZIT
- w przypadku anulowania imprezy w dniu wyznaczonym przez
zleceniodawcę
klient ponosi pełne koszty usługi
- w cenie wynajmu znajduje się pełna obsługa urządzeń przez personel naszej
firmy
czas jednego dnia wynosi przeciętnie 8 godzin.
- zapewnienie minimum 5 godzin na przed rozpoczęciem imprezy celem
rozłożenia
urządzeń rozrywkowych
- zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne,
które
uniemożliwiły by przeprowadzenie imprezy.


2.Miejsce wynajmu
- teren powinien być równy, oczyszczony z ostrych przedmiotów
- na terenie musi być dostęp do źródła prądu w zależności od ilości urządzeń
- teren nie może znajdować się pod liniami wysokiego napięcia
- w przypadku oddalonego źródła prądu powyżej 50 m należy wcześniej
powiadomić
firmę Euroczit (dokładny opis przy każdym urządzeniu)3.Zamówienie
- składamy w siedzibie firmy osobiście, listownie, faksem lub drogą
e-mailową

- w zamówieniu musi być: Adres firmy, imię nazwisko zamawiającego
nip, regon, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, dane dotyczące wynajmu
(jakie zabawki , ile , gdzie, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia imprezy
osoba kontaktowa odpowiedzialna za impreze i media)Nasz adres: Euroczit ul.Krakowska 13a Mikołów, woj. Śląskie, 43-190 Telefon: 608 491 296